دوربین مداربسته

راهنمای خرید دوربین مداربسته: ۵۰ برند برتر دوربین مداربسته و سیستم های حفاظتی ۲۰۱۶

top-50-cctv-security-2016-doorbin-info

موسسه IHS رده بندی پنجاه برند برتر سیستم های نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد. با دوربین دات اینفو همراه باشید..

طبق گزارش a&s در میان برندهای برتر امسال، نام ۵ کمپانی جدید بچشم میخورد که عبارتند از IDENTIV, Acti, COSTAR TECHNOLOGIES, DIGITAL BARRIERS و AxxonSoft و به ترتیب در رتبه های بیست و نهم، چهلم، چهل و یکم، چهل و هشتم و پنجاهم قرار گرفته اند.

هایک ویژن جای هانیول را در رتبه نخست گرفته و هانوها تکوین (سامسونگ تکوین سابق) با نزولی فاحش از جمع ۵۰ برند برتر، خارج شده است!

رتبه اول: هایک ویژن HIKVISION (چین)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): دوم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۴۳٫۶ درصد

رتبه دوم: هانیول Honeywell (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری، کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): اول
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۳٫۶ درصد

رتبه سوم: بوش BOSCH (آلمان)

 • تولیدکننده: سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سوم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۱۰٫۹ درصد

رتبه چهارم: داهوا DAHUA (چین)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری، کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): پنجم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۳۷٫۵ درصد

رتبه پنجم: مورفو سافران Morpho SAFRAN (فرانسه)

 • تولیدکننده: سیستم های کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهارم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۳٫۷ درصد

رتبه ششم: آساابلوی ASSA-ABLOY (سوئد)

 • تولیدکننده: سیستم های کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): ششم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۶٫۳ درصد

رتبه هفتم: تایکو TYKO (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): هفتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲ درصد

رتبه هشتم: اکسیس AXIS (سوئد)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری، کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): دهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۱٫۷ درصد

رتبه نهم: فلیر سیستمز FLIR SYSTEMS (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): هشتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۴٫۴ درصد

رتبه دهم: آیفون AIPHONE (ژاپن)

 • تولیدکننده: آیفون تصویری و ارتباط داخلی
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): دوازدهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲٫۷ درصد

 

رتبه یازدهم: الجیون ALLEGION (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): یازدهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۲٫۴ درصد

 

رتبه دوازدهم: اویجیلِن AVIGILON (کانادا)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهاردهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۳۶٫۱ درصد

رتبه سیزدهم: اینفینوا INFINOVA (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): هفدهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۸۵٫۱ درصد

رتبه چهاردهم: اپتکس OPTEX (ژاپن)

 • تولیدکننده: سیستم های حفاظتی
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): هجدهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۹٫۲ درصد

رتبه پانزدهم: نداپ NEDAP (هلند)

 • تولیدکننده: سیستم های کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): شانزدهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۰٫۶ درصد

رتبه شانزدهم: تی کا اچ گروپ TKH Group (هلند)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سیزدهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۵۹٫۸ درصد

رتبه هفدهم: آیدیس IDIS (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و دوم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۴٫۸ درصد

رتبه هجدهم: تامرون TAMRON (ژاپن)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری (لنز)
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و یکم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۱٫۱ درصد

رتبه نوزدهم: ویوتک VIVOTEK (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیستم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۱۴٫۹ درصد

رتبه بیستم: ورینت سیستمز VERINT SYSTEMS (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): نوزدهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۷٫۸ درصد

رتبه بیست و یکم: کوماکس COMMAX (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری، کنترل تردد، آیفون تصویری، ارتباط داخلی
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و سوم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۴٫۲ درصد

رتبه بیست و دوم: کوکام KOCOM (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و چهارم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۷ درصد

رتبه بیست و سوم: مایلستون MILESTON (دانمارک)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و نهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۳۱٫۴ درصد

رتبه بیست و چهارم: ناپکو NAPCO (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری، کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و هفتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۴٫۵ درصد

رتبه بیست و پنجم: موبوتیکس MOBOTIX (آلمان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و پنجم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲٫۱ درصد

رتبه بیست و ششم: دایناکالر DYNACOLOR (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و ششم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۱۳٫۶درصد

 

رتبه بیست و هفتم: ژئوویژن GEOVISION (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): بیست و هشتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۴٫۸ درصد

 

رتبه بیست و هشتم: اچ دی پرو HDPRO (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و هشتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۱۱٫۲ درصد

 

رتبه بیست و نهم: ایدنتیو IDENTIV (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): در بین ۵۰ برند نبوده
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۲۵٫۲ درصد

رتبه سی ام: گوتبروک GEUTEBRUECK (آلمان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی ام
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۷٫۱ درصد

 

رتبه سی و یکم: سوپرما SUPREMA (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و چهارم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۹٫۲ درصد

 

رتبه سی و دوم: ای وی تک AVTECH (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و سوم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۱۶ درصد

رتبه سی و سوم: دالی DALI (چین)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و هفتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۱۰٫۸ درصد

رتبه سی و چهارم: هیترون HITRON (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و دوم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۲۴٫۵ درصد

رتبه سی و پنجم: ایندیگوویژن INDIGOVISION (انگلستان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و پنجم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۴۲٫۹ درصد

رتبه سی و ششم: فرمکس FERMAX (اسپانیا)

 • تولیدکننده: سیستم های ارتباط داخلی
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و یکم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۱۶ درصد

رتبه سی و هفتم: ویکان VICON (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و چهارم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲۸٫۷ درصد

رتبه سی و هشتم: سی پرو C-PRO (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و ششم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۷٫۴ درصد

رتبه سی و نهم: اورفوکوس EVERFOCUS (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و نهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۲۹٫۳ درصد

 

رتبه چهلم: اکتی ACTI (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): در بین ۵۰ برند نبوده
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۱۰٫۶ درصد

 

رتبه چهل و یکم: کاستار COSTAR (آمریکا)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): در بین ۵۰ برند نبوده
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۶٫۶ درصد

 

رتبه چهل و دوم: اینکان INCON (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و پنجم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۶٫۶ درصد

رتبه چهل و سوم: آی تی ایکس ITX Security (کره)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): سی و ششم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۴۷٫۴ درصد

رتبه چهل و چهارم: ماگال MAGAL (رژیم صهیونیستی)

 • تولیدکننده: سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری، کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و سوم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۱۸٫۱ درصد

رتبه چهل و پنجم: سینکتیکس SYNECTICS (انگلستان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهلم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۲٫۵ درصد

رتبه چهل و ششم: های شارپ HI SHARP (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و هشتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۳٫۵ درصد

رتبه چهل و هفتم: هانت HUNT (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و نهم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۲۴٫۸ درصد

رتبه چهل و هشتم: دیجیتال برییرز DIGITAL BARRIERS (انگلستان)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): در بین ۵۰ برند نبوده
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: مثبت ۷۷ درصد

رتبه چهل و نهم: اور اسپرینگ EVERSPRING (تایوان)

 • تولیدکننده: سیستم های حفاظتی، نظارت تصویری، کنترل تردد
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): چهل و هفتم
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۴۸ درصد

رتبه پنجاهم: اگسون سافت AXXONSOFT (روسیه)

 • تولیدکننده: سیستم های نظارت تصویری
 • رتبه سال گذشته (۲۰۱۵): در بین ۵۰ برند نبوده
 • رشد فروش نسبت به سال مالی گذشته: منفی ۱۶٫۶ درصد

 

همانگونه که مشاهده می کنید، کمپانی های بزرگ مانند اکسیس، بوش، سافران، آساابلوی، اویجیلن، هایک ویژن، داهوا، اینفینوا و مایلستون به دلیل رشد تهدیدات امنیتی و تروریستی، محصولات بیشتر و بیشتری فروخته و به رشد برق آسای خود ادامه داده اند.

بازنده های بزرگ بازار نیز تولیدکنندگان کره ای بودند که اکثرا با افت شدید فروش مواجه شدند. در این میان بیشترین افت مربوط به [مرحوم] سامسونگ تکوین بوده که پس از فروخته شدن به هولدینگ هانوها، حتی در میان ۵۰ برند اول جایی ندارد! این برند در رنکینگ ۲۰۱۵ در جایگاه نهم قرار داشت.

برخی از تولیدکنندگان و شاغلین در عرصه سیستم های نظارتی و حفاظتی که برند آنها در این لیست جایی ندارد، معتقدند که جدول ۵۰ برند برتر بر اساس میزان فروش تهیه و تنظیم میشود که لزوما به معنای کیفیت بالای این محصولات نیست. ادعایی که تاحدی قابل قبول بنظر میرسد. زیرا تولیدکنندگانی مانند سونی، پاناسونیک، دالمایر، سانل، بریکام و حتی دی لینک و یونی ویو، محصولاتی مرغوب و باکیفیت عرضه میکنند که با بهترین های این لیست قابل مقایسه هستند.

البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که برندهایی که در سطح دنیا مورد اقبال قرار گرفته و فروش بالایی را تجربه میکنند، قطعا از فاکتور کیفیت بهره مند بوده و استانداردهای لازم در تولید آنها لحاظ شده است.

به باور ما، برندهای حاضر در این لیست بهمراه سونی، پاناسونیک، دالمایر، سانل، بریکام، دی لینک و یونی ویو، بهترین انتخاب ها برای تامین امنیت کاربران هستند. البته طی چند ماه اخیر اخباری در مورد قابل اعتماد نبودن برندهای چینی که تحت مالکیت یا حمایت دولت چین قرار دارند (بطور خاص، داهوا و هایک ویژن) منتشر شده و نگرانی هایی را در میان کاربران بوجود آورده است.

مطالب مرتبط:

_ کمپانی Genetec به پشتیبانی از محصولات هایک ویژن پایان داد

_ هک دامنه دار دوربین های مداربسته; از داهوا تا محصولات خانه هوشمند

در پایان لازم بذکر است اغلب برندهای حاضر در لیست برترین های ۲۰۱۶ در ایران بصورت رسمی عرضه نشده و خدمات مناسبی دریافت نمیکنند. بنابراین برندهای دارای نمایندگی رسمی و گارانتی معتبر را در اولویت قرار دهید. ضمنا درنظر داشته باشید که صِرف خرید از این برندها ضامن رضایت شما نخواهد بود، زیرا یک سیستم نظارتی و حفاظتی کامل، به غیر از نام و نشان و گارانتی معتبر، باید بر اساس نیاز و شرایط محل انتخاب گردد.

مطالب مرتبط :

_ OEM چیست؟ بررسی برندهای OEM موجود در بازار دوربین مداربسته ایران

_ دوربین‌های مداربسته و تحت‌ شبکه‌ای که نباید خرید

_ لیست برندهای چینی دوربین مداربسته موجود در بازار ایران

_ DWDR چیست و تفاوت آن با WDR

_ بررسی تاثیر WDR در نور کم و فضاهای تاریک

 

شاد باشید..

 

۸ دیدگاه

8 نظر

 1. رضا حبیبی

  ۱۵ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ ق.ظ

  فروش سامسونگ (هانوها) طبق جدول سال ۲۰۱۵ همین سایت ۶۵۰ میلیون دلار بوده درحالی که نفر پنجاهم امسال (شرکت Axxon) فروشش ۴٫۹ میلیون دلاره! به نظرتون همچین چیزی ممکنه که فروش یه شرکت (سامسونگ) در عرض یک سال از ۶۵۰ میلیون به زیر ۴٫۹ میلیون برسه که تو جدول ۵۰ تا اسمش نباشه؟!اگه اینجوری بود این خبر مثل بمب صدا میکرد…این یعنی ورشکستگی!این تو شرایطیه که آمار سایت A&S هرسال مربوط به سال قبله (یعنی ۲۰۱۵) نه امسال…منطقیه که شرکت هانوا یکسال پس از افت فروش حداقل ۱۳۲% هنوز سرجاشه؟

  • مجید علی اصغری

   ۱۵ آذر ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۱ ب.ظ

   سلام ب شما.
   موقع نگارش مطلب در میزان فروش برندها، موارد ضد و نقیض زیادی به چشممون خورد و در این مورد تاحدی حق دارید. بعنوان مثال ACTI فروشش ۱۰ درصد نسبت به سال پیش افت داشته و چهلم لیسته درحالیکه سال گذشته اصلا در لیست حضور نداشته! و چند مورد مشابه دیگه..  
   در مورد هانوها تکوین، اونچه مسلمه در تمامی دنیا با کاهش فروش همراه بوده و بسیاری از شرکای قدیمیش رو از دست داده، اما ما هم تصور نمیکردیم بطور کامل از لیست حذف شده باشه، موضوع کمی بحث برانگیزه. انتشار این لیست ضرر کاری بزرگی برای هانوها محسوب میشه و اگر ایرادی داره منطقا باید واکنشی از هانوها ببینیم. درحالیکه حدود یک هفته گذشته و هانوها هیچ اعتراض و جوابیه ای صادره نکرده.
   به هر حال IHS معتبرترین منبع در این زمینه در دنیاست و ظاهرا چاره ای جز اعتماد به آمارشون نداریم!

   • رضا حبیبی

    ۱۵ آذر ۱۳۹۵ در ۱:۳۴ ب.ظ

    ممنون بابت چاپ نظر… به نظرم علت اصلی به سیاست برخی شرکت ها نظیر Sony و Panasonic مبنی بر عدم ارائه گزارش مالی به IHS برمیگرده… وگرنه فروش شرکتی مثل Sony حتی فقط در شاخه تجهیزات نظارتی قطعا بیش تر از رتبه ۵۰ام این جدوله. به نظر میاد که هانوا هم چنین سیاستی رو در پیش گرفته و چون خودش اطلاعات رو در اختیار IHS قرار داده نمی تونه اعتراض یا جوابیه ای صادر کنه.

 2. koroshparsin

  ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۷ ب.ظ

  از مطالب مفیدتون سپاسگزارم 

 3. محمدی

  ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ در ۴:۵۱ ب.ظ

  سلام لطفا نام و نشانی نمایندگی های هایک ویژن و داهووا رو ارسال بفرمایید ممنون.

  • مجید علی اصغری

   ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۷ ب.ظ

   سلام به شما.
   ایمیلتون رو چک کنید

 4. اپل استور

  ۱۵ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۰۴ ب.ظ

  بسیار وبلاگ خوبی دارید، لذت بردم، براتون آرزوی
  موفقیت و پیروزی دارم و امیدوارم همیشه سلامت
  و شاداب باشید.

 5. اپل استور

  ۲۶ دی ۱۳۹۶ در ۲:۰۴ ق.ظ

  خیلی خووب بوود مرسی بابت تلاشتون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − سیزده =

پربازدیدهای این ماه

بالا